Bucuresti & Ilfov

Impreuna pentru o viata mai buna

Dezvoltare regionala

Servicii sociale, transport, mediu & mediu de afaceri

Dezvoltare durabila

si promovarea turismului

Finantari interne & externe

Pentru proiecte de dezvoltare de interes zonal

ADIZMB

Despre noi

Misiunea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București este aceea de a contribui la toate prioritățile regionale și metropolitane, inclusiv mobilitatea durabilă, educația și incluziunea socială, cercetarea și inovarea.

Principalele obiective ale asociației sunt dezvoltarea și promovarea proiectelor de dezvoltare regională, de interes comun pentru cele două unități teritoriale și administrative, în domeniul social, educațional, infrastructură, mediu, educație, cercetare-dezvoltare, cooperare interregională și transnațională, sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului și managementul situațiilor de urgență.