Despre noi

Despre noi, obiective

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bucuresti

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bucuresti (ADIZMB) a fost infiintata in anul 2018, prin transformarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bucuresti – Ilfov (mai multe detalii aici), ca persoana juridica româna de drept privat, fara scop patrimonial în baza dreptului la libera asociere, conform prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 58/2018 si Hotararii Consiliului Judetean Ilfov nr. 36/2018 asociatia are urmatorii membri fondatori:

 • Municipiul Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti,
 • Judetul Ilfov, prin Consiliul Judetean Ilfov.

ADIZMB a fost inregistrata la Judecatoria Sector 5, din data de 03.05.2018 si are sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 44, et.3, ap. 32, scara B, sector 5, conform Incheiere Sentinta Civila.

Asociatia are scopul de a pregati, promova si impementa la toate nivelurile, proiecte pentru dezvoltarea regionala de interes, precum si dezvoltarea serviciilor sociale, educationale, management al deseurilor, mediu, mediu de afaceri, turism si de a obtine finantari interne si externe necesare derularii acestora, inclusiv pentru achizitionarea in comun a diverselor echipamente inclusiv pentru interventii in situatii de urgenta.

Organele de conducere, administrare si control ale asociatiei stabilite prin Actul Constitutiv si Statut sunt:

 1. Adunarea Generala;
 2. Consiliul de Administratie, condus de Presedinte;
 3. Cenzorul.

Obiectivele asociatiei sunt urmatoarele

a) furnizarea in comun a serviciului public de interventie in situatii de urgenta;

b) intocmirea de studii, realizarea si implementarea de proiecte in domenii prioritare si de interes comun, la nivelul Zonei Metropolitane Bucuresti, precum si in afara arealului, pentru:

 • imbunatatirea infrastructurii regionale de transport, mediu, utilitati publice, sociala, educationala;
 • managementul deseurilor;
 • imbunatatirea sistemului integrat pentru situatii de urgenta;
 • Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta ;
 • prevenirea dezastrelor;
 • sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local;
 • sprijinirea dezvoltarii durabile a asociatilor;
 • imbunatatirea infrastructurii de transport regional si local;
 • sprijinirea cercetarii, inovarii tehnologice si crearea societatii informationale;
 • cresterea ocuparii si dezvoltarii resurselor umane si a serviciilor sociale;
 • sprijinirea si dezvoltarea activitatilor de formare profesionala;
 • imbunatatirea infrastructurii serviciilor de sanatate si a infrastructurii sociale, educationale;
 • dezvoltarea durabila si promovarea turismului, valorificarea potentialului touristic;
 • dezvoltarea urbana integrate;
 • managementul dezvoltarii;
 • proiecte de amenajarea teritoriului;
 • strategii de amenajarea teritoriului;
 • planificarea spatiala;
 • managementul proiectelor;
 • dezvoltarea urbanistica integrata a zonei;
 • dezvoltarea infrastructurii in zona metropolitana;
 • amenajarea teritoriului;
 • dezvoltarea de proiecte de interes zonal.

c) culegerea propunerilor de proiecte, identificarea posibilitatilor de finantare a acestora din domeniile de interes comun, precum si sistematizarea lor in conceptia dezvoltarii regionale si a sustinerii initiative locale;

d) facilitarea colaborarii, cooperarii pentru realizarea, implementarea si finantarea unor proiecte comune de investitii.

Parteneriate

ADIZMB este membra in cadrul Magurele High Tech Cluster, proiect ce reprezinta premisa pentru ca oportunitatile create de Proiectul ELI – NP sa nu fie irosite datorita nedezvoltarii suficient de rapid si sustenabil a sectorului privat si a lipsei resurselor pentru pozitionarea cu succes a clusterului, entitatilor componente, a produselor / servicii inovative generate pe pietele internationale.

Entitatile membre ale clusterului au decis sa se concentreze pentru a valorifica rezultatele cercetarilor stiintifice realizate pe Platforma de Fizica de la Magurele si, in mod special, ale Proiectului Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics. Aceasta specializare va permite IMM-urilor inovative membre ale asociatiei sa isi poata gasi o nisa pe piata interna, europeana si internationala.

ADIZMB este membra in Federatia Zonelor Metropolitane si Aglomerarilor Urbane din Romania (FZMAUR).

FZMAUR este constituita din zone metropolitane si aglomerari urbane infiintate conform legii nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare. Federatia este o persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, neguvernamentala si apolitica, constituita in scopul reprezentarii membrilor in relatia cu autoritatile publice centrale precum si in relatiile cu organisme sau institutii internationale.

Misiunea FZMAUR este de a contribui la dezvoltarea policentrica a Romaniei, prin implicarea activa in procesul de realizare a coeziunii teritoriale, sociale si economice, la nivelul zonelor metropolitane si aglomerarilor urbane existente. Zonele metropolitane si aglomerarile urbane, constituie in prezent ”motoarele” dezvoltarii durabile a Romaniei, fiind locuri unde se ”cladeste” viitorul economic si social al acestei tari.

Sistemul de Management Integrat al Calitatii

Politica in Domeniul Mediului

Obiectivele in Domeniul Protectiei Mediului

ISO 14001:2015 Sistem de management de mediu

Politica in domeniul SSO

Obiective generale SSO

Politica in Domeniul Calitatii

Obiectivele in Domeniul Calitatii

ISO 9001:2015 Sistem de management al calitatii

ISO 45001:2018 Sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale