Despre Noi

ADIZMB

Misiunea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București este aceea de a contribui la toate prioritățile regionale și metropolitane, inclusiv mobilitatea durabilă, educația și incluziunea socială, cercetarea și inovarea.

Principalele obiective ale asociației sunt dezvoltarea și promovarea proiectelor de dezvoltare regională, de interes comun pentru cele două unități teritoriale și administrative, în domeniul social, educațional, infrastructură, mediu, educație, cercetare-dezvoltare, cooperare interregională și transnațională, sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului și managementul situațiilor de urgență.

MEMBRI FONDATORI

Asociația Dezvoltare Intercomunitară A Zonei Metropolitane București (www.adizmb.ro) este principalul aranjament formal care acoperă zonele București și  Județ Ilfov. A fost înființată în 2008, în conformitate cu legislația română (Ordonanța 26/2000), fiind un parteneriat între

Primaria Municipiului București – constituie o structura funcțională cu activitate permanentă care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului General și dispozițiile Primarului General, soluționând problemele curente ale colectivității locale din București

Consiliul Județean Ilfov – Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean

Conducere

dl. Marian RUSU

Director

dna. Gianina PANATAU

Director adjunct

Documente de interes public

Parteneri și cooperare internațională

ADIZMB este membra in Federatia Zonelor Metropolitane si Aglomerarilor Urbane din Romania FZMAUR.

FZMAUR este constituita din zone metropolitane si aglomerari urbane infiintate conform legii nr. 215/2001. Federatia este o persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, neguvernamentala si apolitica, constituita in scopul reprezentarii membrilor in relatia cu autoritatile publice centrale precum si in relatiile cu organisme sau institutii internationale.

Misiunea FZMAUR este de a contribui la dezvoltarea policentrica a Romaniei, prin implicarea activa in procesul de realizare a coeziunii teritoriale, sociale si economice, la nivelul zonelor metropolitane si aglomerarilor urbane existente. Zonele metropolitane si aglomerarile urbane, constituie in prezent ”motoarele” dezvoltarii durabile a Romaniei, fiind locuri unde se ”cladeste” viitorul economic si social al acestei tari.

ADIZMB s-a alaturat retelei Civinet România – atribuită orașelor din România, cu scopul de a face schimb de experiență și bune practici în domeniul mobilității urbane durabile.

Rețeaua încurajează punerea în aplicare a strategiilor durabile de mobilitate urbană și este finanțată de către Comisia Europeană, ca parte a programului CIVITAS.

CIVINET ROMÂNIA este o inițiativă CIVITAS INITIATIVE, susținută de Comisia Europeană și are rolul de a disemina cele mai bune practici din domeniul mobilității urbane și al transportului urban verde. Rețeaua este deschisă autorităților locale (municipalități, consilii județene, zone metropolitane, ministere), dar și ONG-urilor, centrelor de cercetare, universităților și altor organizații (atât publice, cât și din sectorul privat), care au un interes în domeniu.

ADIZMB face parte din platforma METREX – fondată in anul 1996, în urma Conferinței Regiunilor Metropolitane de la Glasgow. 

METREX este o platformă profesională care conectează oamenii din sectorul public în vederea colaborării către a construi un viitor productiv, sănătos, incluziv și durabil pentru Europa.

Activitățile rețelei sunt un mijloc de interconectare a membrilor pentru a explora interese sau provocări comune la nivel metropolitan.

În prezent, METREX este compusă din 50 de regiuni si zone metropolitante din Europa și este într-o dezvoltare continuă.