DOCUMENTE DE PLANIFICARE

URBANISM ȘI PATRIMONIU CONSTRUIT București Ilfov

SIDU București

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului București. 
   *Sursa: Ești București

Strategia de dezvoltare a județului Ilfov 2020 – 2030

HCGMB 143/2003 și harta zonării fiscale pentru Municipiul București 
   *Sursa: Primăria Municipiului București

PMUD 2016-2030 Regiunea București-Ilfov_rev. 26.10.2016

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă – Regiunea București-Ilfov. Ultima actualizare: 26.10.2016. 
   *Sursa: Primăria Municipiului București

Strategia Energetică

Strategia Energetică a Municipiului București – Carl Bro ATH Energ. 
   *Sursa: Primăria Municipiului Bucureștihttps://www2.pmb.ro/common/site_map.php?sbm_id=144

PUG București

Planul Urbanistic General al Municipiului București, aprobat în anul 2000. Conține părți scrise și părți desenate. 
   *Sursa: Primăria Municipiului București