DOCUMENTE RELEVANTE

CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ București Ilfov

Geoportal ANCPI (imobile intabulate)

http://urbanism.pmb.ro/index.aspx
Hartă interactivă cu informații generale despre imobilele aflate în evidența ANCPI.
*Sursa: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliarăhttps://www2.pmb.ro/common/site_map.php?sbm_id=144

Harta carouri cadastrale 1:500 și 1:2000

Carourile cadastrale sunt georeferențiate în sistem de coordonate Stereo 70. 
   *Sursa: Definit – Opensource 
MEDIU București Ilfov

Atlasul de Mediu

Hartă interactivă cu informații georeferențiate pe teme de conservarea mediului, emisii industriale, organisme modificate genetic și radioactivitate 
   *Sursa: Agenția Națională de Protecția Mediuluihttps://inundatii.ro/

Hartă managementul riscului la inundații

*Sursa: Platforma inundații.rohttps://citadini.ro/despre/

Hartă insule de căldură urbană

*Sursa: Platforma Citadini

Hărți de zgomot

*Sursa: Primăria Municipiului Bucureștihttps://www2.pmb.ro/common/site_map.php?sbm_id=144https://www2.pmb.ro/common/site_map.php?sbm_id=144
URBANISM ȘI PATRIMONIU CONSTRUIT București Ilfov

Harta documentații urbanism – PUZ (Urbonline)

Hartă interactivă care prezintă detalii despre documentațiile de urbanism (PUZ) aprobate în Municipiul București 
   *Sursa: Primăria Municipiului București

Harta patrimoniu istoric

Hartă GIS interactivă cu clădirile de patrimoniu înscrise în Lista Monumentelor Istorice. 
   *Sursa: Ești București

Harta monumente

Harta (incompletă) cu monumentele istorice aflate pe raza Municipiului București. Pentru majoritatea monumentelor, există informații, imagini, descrieri/comentarii. 
   *Sursa: Asociația Prietenii Muzeului Național de Istorie a României – Opensource

Harta imobilelor cu risc seismic

Hartă GIS interactivă cu clădirile expertizate și încadrate în claă de risc seismic. 
   *Sursa: Ești Bucureștihttps://amccrs-pmb.ro/

Lista imobilelor cu risc seismic

Motorul de căutare pentru imobilele expertizate și încadrate cu risc seismic conține informații privind: adresa, anul construirii, regimul de înălțime, numărul de apartamente, arie desfășurată, anul construirii, anul expertizării, clasa de risc seismic. Ultima actualizare: 23.06.2022 
   *Sursa: Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Lista imobilelor consolidate

Ultima actualizare: 23.06.2022 
   *Sursa: Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Pagini web ale UAT-urilor din Județul Ilfov

https://ilfov-county.map2web.eu/ 
   *Sursa: Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrațieihttps://cjilfov.ro/

Harta administrativă a Județului Ilfov

*Sursa: Consiliul Județean Ilfovhttps://citadini.ro/despre/
MOBILITATE București Ilfov

Harta linii transport public – STB S.A.

Harta în format PDF, vectorial. Ultima actualizare: 01.05.2020 
   *Sursa: Societatea de Transport București

Aplicația infoTB (Linii transport public)

Versiunea desktop a aplicației. Pentru versiunile mobile ale aplicației: Google Play (Android) și App Store (iOS) 
   *Sursa: Societatea de Transport București
REȚELE EDILITARE București Ilfov

Harta avariilor la rețelele edilitare

Hartă actualizată care prezintă zonele afectate de lucrări sau avarii ale rețelelor de transport sau edilitare. 
   *Sursa: Primăria Municipiului București