Legislatie

Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

Legea nr. 246/2022 privind zonele metropolitane, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ