ADIZMB sustine educatia de la cele mai fragede varste

✅ 𝐀𝐃𝐈𝐙𝐌𝐁 𝐒𝐔𝐒𝐓𝐈𝐍𝐄 𝐄𝐃𝐔𝐂𝐀𝐓𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐂𝐄𝐋𝐄 𝐌𝐀𝐈 𝐅𝐑𝐀𝐆𝐄𝐃𝐄 𝐕𝐀𝐑𝐒𝐓𝐄
✅ Proiectul ’DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE EDUCAȚIE ANTEPREȘCOLARĂ ÎN REGIUNEA SUD-MUNTENIA”, Cod My Smis 133072 este unul dintre proiectele ADIZMB care susține educația pentru a construi o comunitate mai puternică.
✅ Educația și îngrijirea copiilor de vârstă preșcolară și antepreșcolară poate pune bazele reuşitei în viaţă din punct de vedere al educaţiei, bunăstării, capacităţii de inserţie profesională şi integrării sociale, mai ales pentru copiii care provin din medii dezavantajate.
✅ Proiectul se desfășoara în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe și răspunde nevoilor obiectivului apelului de proiect care vizează dezvoltarea implementării la nivel național a măsurilor destinate creșterii ratelor de participare la educație antepreșcolară a copiilor până la 2 ani. Prin obiectivele sale specifice proiectul contribuie la îndeplinirea OS 6.2 din POCU care urmărește creșterea participării la învățământul antepreșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității romă și a celor din mediul rural. Prin urmare, proiectul se va adresa unui număr de 80 de copii din mediul rural, și anume din comunele Filipeștii de Târg, jud. Prahova șI Poiana, jud. Dâmbovița.
✅ Obiectivul general al proiectului constă în înființarea serviciilor de educație antepreșcolară în comuna Filipeștii de Târg, jud. Prahova și în comuna Poiana, jud. Dâmbovița prin măsuri integrate atât pentru părinți, cât și pentru copii, măsuri care pe termen mediu vor conduce la creșterea ratei de participare la educația antepreșcolară a copiilor de până la 2 ani.
✅Activitățile prevăzute în proiect se adresează și unui număr de 30 de copii de etnie romă. Prin urmare, prin abordarea propusă, proiectul se înscrie în liniile directoare ale Obiectivului Specific 6.2.
✅ Valoarea proiectului este de – 4.148.785,75 lei, din care:
• 3.526.467,86 lei fonduri FSE
• 571.363,59 lei fonduri din bugetul national
• 50.954,30 lei contribuție proprie
✅ Durata proiectului este de 30 luni
Mai multe detalii despre proiect regasiti aici.