CONSULTARE PUBLICĂ – Trasee Velo in zona centrala

26. octombrie. 2022
CONSULTARE PUBLICĂ – Trasee Velo in zona centrala
CONSULTARE PUBLICĂ – TRASEE VELO ÎN ZONA CENTRALĂ
DATA: 27 OCTOMBRIE 2022
LOCUL DESFĂȘURĂRII: SEDIUL ARCUB (pe Lipscani)
DETALII:
Primăria Municipiului București împreună cu ADIZMB prin Departamentul de Urbanism și Mobilitate Urbană, îi invită joi, 27 octombrie, ora 14.00, la sediul ARCUB, pe toți cei interesați să își exprime punctul de vedere privind amenajarea de trasee ciclabile în zona centrală.
FORMAT:
– Discuții cu comunitatea bicicliștilor și ceilalți stakeholderi relevanți privind trasee prioritare și principii de dorit în organizarea unui viitor sistem de piste ciclabile;
– Discuție pe harta zonei centrale și propuneri de trasee;
– Consultare privind priorități, etapizare și politici publice de adoptat pentru reconfigurarea echitabilă a străzilor din zona centrală.
VOR PARTICIPA:
– Bogdan Suditu, Mihai Iacovici, Iulian Canov – reprezentanți ADIZMB
– reprezentanți ai comunității bicicliștilor, ONG-uri care activează în domenii relevante precum: urbanism, peisagistică, dezvoltarea spațiilor verzi, spații publice accesibile și incluzive etc.
– reprezentanți ai asociațiilor profesionale din urbanism, peisagistică, arhitectură.
Participarea este deschisă tuturor celor interesați. În cadrul evenimentului vor fi culese opiniile și dorințele comunității, pentru a fi diseminate către direcțiile responsabile cu planificarea și implementarea, din cadrul Primăriei Capitalei.
ADIZMB își propune să organizeze în mod periodic consultări publice, cu stakeholderi relevanți, pe teme care țin de planificarea și dezvoltarea urbană a zonei metropolitane.