În contextul pregătirii „Planurilor de acțiune pentru orașe verzi” (PAOV), Mihai Iacovici, manager al Departamentului de Mobilitate Urbană în cadrul ADIZMB și unul din membrii echipei „Bucureşti Oraş Verde”, a participat recent la „EBRD Green Cities Conference 2023”, la Londra

28. noiembrie. 2023
În contextul pregătirii „Planurilor de acțiune pentru orașe verzi” (PAOV), Mihai Iacovici, manager al Departamentului de Mobilitate Urbană în cadrul ADIZMB și unul din membrii echipei „Bucureşti Oraş Verde”, a participat recent la „EBRD Green Cities Conference 2023”, la Londra
În contextul pregătirii „Planurilor de acțiune pentru orașe verzi” (PAOV), Mihai Iacovici, manager al Departamentului de Mobilitate Urbană în cadrul ADIZMB și unul din membrii echipei „Bucureşti Oraş Verde”, a participat recent la „EBRD Green Cities Conference 2023”, la Londra. Acțiunea a reunit membrii din The Green City Officers (GCO) Network, al cărei scop este de a facilita schimbul de experiență și cunoștințe, de a explora și discuta împreună aspecte comune pentru a promova în continuare acțiunile climatice în orașe. Au fost organizate sesiuni de lucru dedicate temelor Green Bonds/Obligațiuni verzi, E-mobility/E-mobilitate și Climate Adaptation/Adaptarea la schimbările climatice. Valoros pentru participanți a fost și exemplul studiat, Canary Wharf (cel mai mare proiect de regenerare urbană din Europa, care a inclus și actualizarea soluțiilor de transport din Londra), din perspectiva planificării orașului și a mobilității urbane.
În același context, în data de 27 noiembrie 2023, a avut loc la București un eveniment de implicare a părților interesate, „Prioritizarea provocărilor de mediu, viziunea orașului și obiectivele strategice”, desfășurat în format fizic, dezbateri, focus-grupuri și sondaj online. Mai multe despre PAOV București la https://paov.pmb.ro/.