În perioada 6-7 decembrie, a avut loc în Ferrara, Italia, prima întâlnire transnațională a rețelei Urbact S.M.ALL, finanțată prin programul URBACT IV, cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională

12. decembrie. 2023
În perioada 6-7 decembrie, a avut loc în Ferrara, Italia, prima întâlnire transnațională a rețelei Urbact S.M.ALL, finanțată prin programul URBACT IV, cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională
În perioada 6-7 decembrie, a avut loc în Ferrara, Italia, prima întâlnire transnațională a rețelei Urbact S.M.ALL, finanțată prin programul URBACT IV, cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională. Au participat reprezentanți ai membrilor acesteia: Primăria Ferrara, Primăria Larissa, Primăria Komotini, Asociația Municipală Quadrilatero Urbano, Primăria Druskinikai, Eurometropola Strasbourg, Primăria Škofja Loka, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București și Primăria Sofia.
În decursul celor două zile, participanții au avut oportunitatea de a cunoaște mai bine orașele din care provine fiecare și de a explora modele de mobilitate durabilă și incluzivă pentru toți cetățenii, în Europa și nu numai. Partenerii au lucrat împreună pentru a defini obiectivele și rezultatele pe care le vor atinge în lunile următoare.
Proiectul își propune să abordeze provocările urbane, prin furnizarea de soluții de mobilitate durabile și accesibile pentru grupuri vulnerabile, precum copiii, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități și populațiile defavorizate. S.M.ALL se concentrează pe promovarea rutelor sigure și durabile pentru copii, cartografierea rutelor accesibile în zonele urbane și îmbunătățirea soluțiilor de mobilitate active și sănătoase.
În concordanță cu contextul politic urban european pentru perioada 2021-2027, propunerea S.M.ALL contribuie la obiectivul de a face mobilitatea echitabilă și corectă pentru toți, punând accent pe accesibilitate și sustenabilitate. Proiectul se bazează pe metodologia URBACT și se concentrează pe dezvoltări teritoriale integrate, implicând autoritățile locale și parteneriate, pentru a asigura implementarea cu succes a planurilor sale de acțiune.
Proiectul S.M.ALL abordează, de asemenea, egalitatea de gen, încurajând participarea femeilor în toate etapele proiectului și integrează transformarea digitală prin utilizarea instrumentelor digitale și a tehnologiilor informației și comunicațiilor pentru planificarea mobilității. Este pus un accent puternic pe tranziția verde, având ca scop reducerea emisiilor și a impactului asupra mediului în zonele urbane. Valoarea adăugată a rețelei S.M.ALL constă în capacitatea sa de a construi pornind de la inițiativele și proiectele existente ale #UE legate de mobilitatea pentru toți, integrând lecțiile și cele mai bune practici învățate în cadrul acestora.
Mai multe detalii despre această întâlnire și despre proiectul S.M.ALL la: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554126126429