Lansarea Manifestului METREX pentru Parteneriatele Metropolitane

10. noiembrie. 2023
Lansarea Manifestului METREX pentru Parteneriatele Metropolitane
Data de 8 noiembrie a fost un moment important pentru viitorul zonelor metropolitane: Lansarea Manifestului METREX pentru Parteneriatele Metropolitane, la Parlamentul European.
Bucureștiul a fost reprezentat de domnul Stelian Bujduveanu, viceprimarul Bucureștiului, și Gianina Pănătău, directorul ADIZMB. Prezența dl-ui viceprimar a exprimat un punct de vedere clar: susținerea autorităților locale pentru Manifest și pentru cooperare, în vederea dezvoltării unei Europe durabile, mai justă și mai competitivă.
„Cred ferm în principiile expuse în Manifestul pentru Parteneriate Metropolitane. Aceste principii rezonază profund cu viziunea mea pentru București, și susțin în totalitate cele șapte puncte cuprinse în document. Ele furnizează un cadru solid pentru ca regiunile metropolitane să lucreze împreună, să contribuie la o Europă mai prosperă și să abordeze provocările critice”, a arătat dl Stelian Bujduveanu în intervenția sa video.
„Avem deja multe exemple de proiecte de interes metropolitan implementate la nivelul Europei, care schimbă viața cetățenilor în bine, iar Manifestul propune un sistem în care astfel de proiecte vor progresa. Apreciem sprijinul Comisiei Europene pentru a stabili un cadru de dezvoltare metropolitană, pentru a le putea oferi tuturor cetățenilor o bună calitate a vieții, așa cum își propune Politica de Coeziune”, a declarat Gianina Pănătău.
Manifestul METREX solicită Uniunii Europene:
1. Un rol oficial pentru parteneriatele metropolitane în cadrul programelor și inițiativelor existente, cum ar fi organizațiile consacrate care lucrează la nivel metropolitan (METREX, EMA, Eurocities din Pactul rural etc.), pentru o consultare crescută în cadrul dialogurilor Comisiei din cadrul inițiativei sale privind rețelele paneuropene.
2. Un nou Program Metropolitan 2050, dedicat, în cadrul financiar multianual (CFM) al UE pentru Parteneriatele Metropolitane și implicarea activă în modelarea proiectelor și programelor pentru a realiza acest lucru.
3. Parteneriatele Metropolitane să fie incluse în procesele reglementate de Codul de conduită al UE privind parteneriatele, în urma formulării ONU recent adoptate în acest sens.
4. Un comisar UE care are „Dimensiunea Metropolitană” în portofoliu.
5. Transformarea Comitetului Regiunilor în Comitetul Regiunilor și al Zonelor Metropolitane, pentru a include o reprezentare directă din partea partenerilor metropolitani în rândul membrilor săi.
6. Marile politici ale UE în materie de infrastructură (de exemplu, TEN-T), agricultură (PAC), inovare (Orizont Europa) și dezvoltare regională (FEDR) să fie modelate pentru a consolida dimensiunea metropolitană a Europei.
7. Un accent mai mare pe legăturile metropolitane fizice din întreaga Europă (proiecte emblematice, cum ar fi rețelele feroviare de mare viteză care conectează comunitățile și piețele din Europa).