Nou proiect pentru îmbunătățirea competențelor practice ale elevilor

18. ianuarie. 2024
Nou proiect pentru îmbunătățirea competențelor practice ale elevilor
Nou proiect pentru îmbunătățirea competențelor practice ale elevilor
Pe 9 ianuarie 2024, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bucureşti, în colaborare cu Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau Brănești”, a depus în cadrul Programului Educație și Ocupare, apelul „Adaptarea serviciilor educaționale pentru elevi și personalul didactic din ÎPT – Stagii de practică pentru elevi” în regiunea București – Ilfov, proiectul „Stagii de practică adaptate pieței muncii din București – Ilfov pentru elevii din învățământul profesional și tehnic” – cod SMIS 311877.
Beneficiarii proiectului: 252 de elevi din învățământul profesional și tehnic, de la Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau”, jud. Ilfov – Proiectul vizează adaptarea serviciilor educaționale adresate unui număr de 252 de elevi din învățământul profesional și tehnic, inclusiv dual, care studiază la Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” din județul Ilfov. Acestea își propun alinierea stagiilor de pregătire practică în concordanță cu piața muncii din București – Ilfov, în contextul incluziunii și al tranziției către economia verde, într-un orizont de timp de 24 de luni.
– Toți participanții la stagiile de practică vor fi sprijiniți să își realizeze temele de practică necesare participării la examenele de certificare a competențelor. Dintre aceștia, 230 de elevi vor avea o diplomă de calificare ca urmare a imbunătățirii compețentelor și a participării la examenele de certificare.
– Prin cooptarea de noi parteneri de practică și crearea unui sistem de informare sustenabil, se va actualiza infrastructura din sistemul de educație pentru utilizarea tehnologiei informației, formarea de competențe digitale și adaptarea serviciilor educaționale la realizarea realității vieții economice a României actuale.
– Prin crearea sistemului de informare coordonată în ambele sensuri, de la companii/sectorul privat către rețeaua unității de învățământ și invers, vor crește accesibilitatea, atractivitatea și calitatea învățământului, care va putea să răspundă nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional/local.