Primăria Comunei Cernica a găzduit conferinţa de încheiere a proiectului Măsuri integrate de sprijinire a serviciilor de educaţie şi îngrijire timpurie în Regiunea Bucureşti – Ilfov – „Primii paşi spre viitor”

11. decembrie. 2023
Primăria Comunei Cernica a găzduit conferinţa de încheiere a proiectului Măsuri integrate de sprijinire a serviciilor de educaţie şi îngrijire timpurie în Regiunea Bucureşti – Ilfov – „Primii paşi spre viitor”
Pe 05.12.2023, Primăria Comunei Cernica a găzduit conferinţa de încheiere a proiectului Măsuri integrate de sprijinire a serviciilor de educaţie şi îngrijire timpurie în Regiunea Bucureşti – Ilfov – „Primii paşi spre viitor”, Cod SMIS 2014+: 134920. Cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 și derulat în perioada 18.12.2020 – 05.12.2023, în Regiunea Bucureşti – Ilfov, proiectul are o valoare totală de 4.391.455,02 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene 3.513.164,05 lei, 822.829,20 lei fonduri din bugetul național și 55.461,77 lei contribuție parteneri.
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bucureşti (ADIZMB) a avut rolul de lider al proiectului, desfășurat în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Sector 3 și Comuna Cernica.
Proiectul a avut în vedere înființarea și dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în comuna Cernica – Ilfov și la nivelul Sectorului 3 București, prin măsuri integrate pentru părinți și copii, care pe termen mediu vor conduce la creșterea ratei de participare la educație antepreșcolară a copiilor de până la 2 ani. Au fost create oportunități educaționale pentru copii cu vârsta între 0 -2 ani, inclusiv pentru cei aparținând categoriilor sociale defavorizate, de exemplu copiii romi.
Rezultatele proiectului:
– 1 serviciu de educație timpurie antepreșcolară înființat în comuna Cernica;
– 1 serviciu de educație timpurie antepreșcolară dezvoltat la nivelul Creșei Cerceluș din sectorul 3 București;
– 13 cadre didactice/personal suport certificate în vederea asigurării resurselor umane calificate pentru serviciile de educație antrepreșcolară înființate/dezvoltate la nivel de proiect;
– 61 părinți/tutori ai antepreșcolarilor/persoane care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate și 61 copii cu vârsta între 0-2 ani, neînscriși la creșă, cu domiciliul în regiunea de dezvoltare București-Ilfov, înscriși în proiect;
– 61 părinți/tutori/persoane care au în grijă copii cu părinți plecați în străinătate capabile să identifice în urma sesiunilor de informare și consiliere nevoile copiilor antepreșcolari, precum și să recunoască importanța educației timpurii.