Proiect pentru creșterea ratei de participare la formare profesională

22. ianuarie. 2024
Proiect pentru creșterea ratei de participare la formare profesională
Proiect pentru creșterea ratei de participare la formare profesională
Vineri, 12.01.2024, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bucureşti, în parteneriat cu Asociația „România prinde Rădăcini” a depus în cadrul Programului Educație și Ocupare, apelul „Ține pasul – regiunea dezvoltată București – Ilfov”, proiectul ACCES la formare și carieră în București – Ilfov – cod SMIS 317726.
Beneficiarii proiectului: 602 angajați din București-Ilfov
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea ratei de participare la formare profesională continuă a unui număr de 602 angajați din întreprinderi publice și private de pe raza regiunii București – Ilfov, pe parcursul a 30 luni, prin intermediul unor măsuri integrate de sprijin. Acestea vor consta în programe de formare autorizate, consiliere și orientare profesională în vederea actualizării competențelor specifice, în contextul evoluțiilor tehnologice rapide și apariției de noi competențe pe piața muncii, pentru a facilita accesul/păstrarea unui loc de muncă.
Întregul proiect va genera un efect pozitiv pe termen lung cel puțin asupra unui număr de 602 persoane din grupul țintă și implicit asupra întreprinderilor/organizațiilor din care provin, ce vor beneficia de creșterea competențelor profesionale, în baza competențelor și experiențelor noi dobândite.