SUSȚINEM EDUCAȚIA! – Miercuri, 22 martie 2023, Banca Mondială a organizat conferința cu tema – Schimb de cunoștințe privind rolul școlilor în reducerea riscului de dezastre din cadrul programului „Școli mai sigure”

23. martie. 2023
SUSȚINEM EDUCAȚIA! – Miercuri, 22 martie 2023, Banca Mondială a organizat conferința cu tema – Schimb de cunoștințe privind rolul școlilor în reducerea riscului de dezastre din cadrul programului „Școli mai sigure”
SUSȚINEM EDUCAȚIA!
– Miercuri, 22 martie 2023, Banca Mondială a organizat conferința cu tema – Schimb de cunoștințe privind rolul școlilor în reducerea riscului de dezastre din cadrul programului „Școli mai sigure”
– Reprezentanții Departamentului de Urbanism și Mobilitate Urbană din cadrul Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bucureşti, au participat la conferința alături de reprezentanți ai Ministerului Educației; IGSU, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; Ambasada Japoniei în România și reprezentanți ai primăriilor de sector.
– Pe ordinea de zi s -au regăsit subiecte precum – ,,Rolul școlilor în pregătirea pentru dezastre” dar și ,,Programe de pregătire pentru dezastre în sectorul educațional”.
🔘Reamintim că: Proiectul ,,Școli mai sigure, incluzive și sustenabile” (SSISP), este finanțat din împrumutul acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, se va derula pe o perioadă de 6 ani și va avea o valoare de 100 milioane Euro;
🔘Acest proiect, implementat de Ministerul Educaţiei, îşi propune să abordeze provocările legate de infrastructura şcolară, prin reabilitarea, consolidarea și/sau construirea unor școli, selectate, în prima etapă, din zonele cu cel mai mare risc seismic din România, să evidenţieze procesul şi impactul investiţiilor în şcoli mai sigure şi moderne şi să stabilească bazele instituţionale pentru investiţii eficiente şi strategice pe termen lung. Accesul la săli de clasă moderne este esenţial pentru îmbunătăţirea rezultatelor educaţionale, creşterea numărului de înscrieri la şcoală şi integrarea diferitelor nevoi ale elevilor;
🔘Obiectivul proiectului derulat de Ministerul Educației este modernizarea infrastructurii școlare, în vederea asigurării unor medii de învățare mai sigure și îmbunătățite pentru elevi și profesori și de a crește capacitatea instituțională, de a investi în infrastructura educațională durabilă.
Prin proiect se vor realiza:
1.) Executarea lucrărilor de construcție la unitățile de învățământ selectate, în vederea creării unei infrastructuri moderne, rezistentă la cutremure și alte dezastre naturale și creșterii siguranței în exploatare;
2.) Dotarea cu mobilier modern și flexibil, dotarea cu echipamente digitale a sălilor de clasă în vederea îmbunătățirii calității procesului de învățământ, dotarea cu materiale educaționale care vor permite stimularea capacității de învățare;
3.) Formarea cadrelor didactice pentru îmbunătățirea aptitudinilor digitale și înțelegerea unor metode moderne alternative care vor încuraja participarea activă a elevilor, munca în grup / învățarea socială și vor prezenta sensibilitate la motivațiile și diferențele individuale ale elevilor;
4.) Acordarea de sprijin instituțional autorităților locale pentru accesarea fondurilor europene ce vor fi disponibile în exercițiul financiar 2021-2027 în vederea realizării investițiilor de modernizare a infrastructurii școlare;
5.) Formarea elevilor, a cadrelor didactice și sensibilizarea comunității prin promovarea de acțiuni care pot fi întreprinse pentru a construi rezistența la dezastre și schimbările climatice, modul de pregătire și reacție în caz de dezastre, oportunități de creștere a durabilității (cum ar fi deșeuri 0, recoltarea apei, utilizarea și conservarea energiei etc.).