Building better connected communities in post-SOCIAList suBURBan areas

Proiect în pregătire

Driving Urban Transitions (DUT), care este cofinanțat de Comisia Europeană în cadrul programului Orizont Europa și are scopul de a sprijini proiectele transnaționale de cercetare și/sau inovare care abordează provocările urbane pentru a ajuta orașele în tranziția lor către o economie și o funcționare mai durabile. Provocările sunt grupate în trei teme numite „Căi de tranziție: districte energetice pozitive, orașul de 15 minute și economiile urbane circulare.

Aceasta este cea de-a doua cerere de propuneri din cadrul parteneriatului european. Etapa 1 (termenul-limită pentru depunerea propunerilor) se încheie la 21 noiembrie 2023, ora 13:00 CET.

Conceptul de 15-Minute City (15MC) – un concept de planificare cu scopul de a crea o structură a orașului în care serviciile esențiale sunt accesibile pe o rază de 15 minute – s-a născut și se referă în principal la centrele orașelor, deoarece modelul se potrivește cel mai bine zonelor cu densitate ridicată. Cu toate acestea, având în vedere necesitatea de a se adapta la consecințele suburbanizării și la problemele create de expansiunea urbană, de a reduce substanțial emisiile urbane și de a crește calitatea vieții în zonele urbane, este esențial să se adapteze această abordare axată pe nucleul orașului la zonele periferice.

Liderul de proiect va fi din România, activitatea de coordonare fiind ICEBERG.

Acest proiect se concentrează pe construirea de comunități mai bine conectate în zonele suburbane post-socialiste, având ca scop îmbunătățirea calității vieții și mobilității în regiunile care în prezent se confruntă cu lipsa serviciilor publice de bază și a accesului eficient la transportul public. Inițiativa se axează pe trei zone pilot situate în fostele capitale europene comuniste: București, Praga și Budapesta.În aceste regiuni suburbane, persistă urme ale erei socialiste, prezentând provocări în ceea ce privește infrastructura, conectivitatea și bunăstarea generală a comunității. Proiectul își propune să abordeze aceste provocări printr-un abordaj cuprinzător care ia în considerare atât aspectele fizice, cât și cele sociale ale dezvoltării urbane.

Aspecte cheie:

  • Conectivitate comunitară:

Proiectul prioritizează crearea de legături puternice în comunitățile din zonele suburbane. Prin cultivarea unui sentiment de apartenență și implicarea comunității, se urmărește îmbunătățirea coeziunii sociale și crearea unui mediu de susținere pentru locuitori.

  • Îmbunătățirea calității vieții:

Îmbunătățirea calității vieții este la baza acestei inițiative, concentrându-se pe îmbunătățirea spațiilor publice, crearea de zone verzi și implementarea de inițiative care contribuie la un mediu de viață mai sănătos și plăcut.

  • Soluții de mobilitate:

Abordând problema accesului limitat la transportul public, proiectul explorează soluții inovatoare de mobilitate. Acest lucru implică dezvoltarea unor sisteme de transport eficiente și durabile, adaptate nevoilor specifice ale locuitorilor din suburbii, reducând dependența de vehiculele private.

  • Servicii publice de bază:

Recunoscând importanța serviciilor publice de bază, proiectul își propune să reducă decalajul prin introducerea și îmbunătățirea facilităților esențiale precum școli, centre de sănătate și spații recreative. Acest abordaj holistic asigură că locuitorii au acces la servicii fundamentale pentru un stil de viață echilibrat și împlinit.

  • Colaborare transcapitală:

Includerea zonelor pilot în mai multe foste capitale europene comuniste permite schimbul de idei și practici optime. Eforturile colaborative între București, Praga și Budapesta permit proiectului să se inspire din experiențe diverse, creând un model cuprinzător pentru dezvoltarea suburbiilor.

  • Expertiză internațională:

Construirea unei rețele de experți locali și internaționali este fundamentală pentru succesul inițiativei. Prin valorificarea cunoștințelor și experienței profesioniștilor în planificare urbană, arhitectură și dezvoltare comunitară, proiectul își propune să implementeze soluții durabile adaptate provocărilor unice ale fiecărei zone pilot.

În concluzie, acest proiect își propune să transforme zonele suburbane post-socialiste, concentrându-se pe crearea de comunități vibrante, conectate și locuibile. Prin intervenții strategice în mobilitate, servicii publice și implicarea comunității, inițiativa își propune să servească drept model pentru dezvoltarea suburbiilor în contexte similare din Europa și dincolo de aceasta.

Astfel, proiectul SOCIALBURB își propune să facă o radiografie a zonelor post- comuniste din Europa și să creeze o metodologie comună, ce va putea fi replicată pentru situații similare.

Consorțiul Propus conține entități din Cehia (Praga), Ungaria (Budapeste) și România.

Bugetul alocat activităților ADIZMB este de 90.000 Euro și este 100% nerambursabil.