Dezvoltarea serviciilor de educație preșcolară în regiunea București-Ilfov

Proiect finalizate
Dezvoltarea serviciilor de educație preșcolară în regiunea București-Ilfov

Parteneriat:

 • Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bucuresti Lider
 • Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 -Partener 1
 • Comuna Cernica Partener 2

 

Obiectivul general al proiectului

 • înființarea și dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în comuna Cernica – Ilfov și la nivelul Sectorului 3 București prin măsuri integrate atât pentru părinți cât și pentru copii, măsuri care pe termen mediu vor conduce la creșterea ratei de participare la educația antepreșcolară a copiilor de până la 2 ani.
 • Prin activitățile proiectului se vor crea oportunități educaționale pentru copii cu vârsta până în 2 ani, inclusiv pentru copii aparținând categoriilor sociale defavorizate, de exemplu copiii romi.

 

Obiectivele specifice ale proiectului.

 • Sprijinirea participarii la invatamantul anteprescolar in Comuna Cernica si Sector 3 Bucuresti prin sesiuni de informare, consiliere si educatie parentala pentru un numar de 61 de parinti, dintre care 25 vor proveni din mediul rural, iar 16 vor fi de etnie roma.
 • Dezvoltarea unui program de masuri active de ocupare prin asistarea parintilor/tutorilor care nu au loc de munca, beneficiari sau nu de prestatii sociale pentru inregistrarea la Serviciul Public de Ocupare in vederea cresterii calitatii vietii familiilor ai caror copii vor fi inscrisi in cresele infiintate si dezvoltate la nivel de proiect.
 • Asigurarea echitatii în educatie, astfel încât copiii care apartin unor grupuri dezavantajate, vulnerabile sa aiba acces egal la o educatie timpurie de calitate.
 • Cresterea accesului la educatia anteprescolara si crearea de oportunitati educationale pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 si 2ani, inclusiv pentru copiii apartinând categoriilor sociale defavorizate, de exemplu copiii romi prin infiintarea unei crese la nivelul Comunei Cernica si prin dezvoltarea infrastructurii educationale anteprescolare de la nivelul cresei „Cercelus”, Sector 3, Bucuresti.
 • Îmbunatatirea calitatii educatiei timpurii prin instruirea unu numar de 13 cadre didactice/personal suport si formularea de standarde sociale, cognitive si emotionale de dezvoltare.

 

 

Rezultate atinse:

 • 61 copii cu vârstă între 0-2 ani, neînscriși la creșa cu domiciliul în regiunea de dezvoltare București-Ilfov;
 • 61 părinți/tutori/persoane care au în grijă copii cu părinți plecați în străinătate capabile să identifice în urma sesiunilor de informare și consiliere nevoile copiilor antepreșcolari, precum și să recunoască importanța educației timpurii;
 • 1 serviciu de educație timpurie antepreșcolară înființat în comuna Cernica;
 • 1 serviciu de educație timpurie antepreșcolară dezvoltat la nivelul creșei Cerceluș din sect. 3 București; 2 servicii de educație timpurie funcționale;
 • 13 cadre didactice/personal suport certificate în vederea asigurării resurselor umane calificate pentru serviciile de educație antrepreșcolară înființate/dezvoltate la nivel de proiect.

Valoarea totala a proiectului: 

Valoarea totală eligibilă este 4.391.455,02 lei din care:

 • 513.164,05 lei fonduri Fondul Social European
 • 829,20 lei fonduri din bugetul national
 • 461,77 lei contributie proprie

 

Durata proiectului 30 de luni în perioada 18.12.2020 05.12.2023