Dezvoltarea serviciilor de educație preșcolară în regiunea Sud Muntenia

Proiect finalizate
Dezvoltarea serviciilor de educație preșcolară în regiunea Sud Muntenia

Parteneriat

 • Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București Lider
 • Comuna Filipeștii de Târg, jud. Prahova Partener 1
 • Comuna Poiana, jud. Dambovița Partener 2

Obiectivul general al proiectului

 • Înfiintarea serviciilor de educație antepreșolară în comuna Filipeștii de Targ – Prahova și în comuna Poiana  Dâmbovița prin măsuri integrate atât pentru părinți cât și pentru copii, măsuri care pe termen mediu vor conduce la creșterea ratei de participare la educația antepreșcolară a copiilor de până la 2 ani.
 • Prin activitățile proiectului se vor crea oportunități educaționale pentru copii cu varsta până în 2 ani, inclusiv pentru copii aparținând categoriilor sociale defavorizate, de exemplu copiii romi.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Sprijinirea participării la învățămantul antepreșcolar în comunele Filipeștii de Târg și Poiana prin sesiuni de informare, consiliere și educație parentală pentru un numar de 80 de părinți, dintre care 80 vor proveni din mediul rural, iar 30 vor fi de etnie romă.
 2. Dezvoltarea unui program de măsuri active de ocupare prin asistarea părinților/tutorilor care nu au loc de muncă, beneficiari sau nu de prestații sociale pentru inregistrarea la SPO în vederea creșterii calității vieții familiilor ai căror copii vor fi înscrisi în creșele înfiintate la nivel de proiect.
 3. Asigurarea echității în educație, astfel încât copiii care aparțin unor grupuri dezavantajate, vulnerabile să aiba acces egal la o educație timpurie de calitate.
 4. Creșterea accesului la educația antepreșcolară și crearea de oportunități educaționale pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 și 2 ani, inclusiv pentru copiii aparținând categoriilor sociale defavorizate, de exemplu copiii romi prin înființarea de noi creșe la nivelul comunelor Filipeștii de Târg și Poiana.
 5. Îmbunătățirea calității educației timpurii prin instruirea unui număr de 16 cadre didactice/personal expert și formularea de standarde sociale, cognitive și emoționale de dezvoltare.

Rezultate atinse

 • 1 echipă de implementare instruită cu privire la obiectivele proiectului şi metodologia de implementare; Evidenţa cheltuielilor şi rapoarte financiare realizate, cererile de prefinanțare, rambursare şi plată întocmite; O comisie de achiziţii realizată; Comunicate de presă online, mape, afișe, pliante, bannere, pixuri inscripționate, blocnotes, roll-up, autocolante pentru active fixe;
 • 135 de părinți/tutori ai antepreșcolarilor/persoane care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate (100 femei s 35 barbate) și 137 de copii cu vârsta între 0-2 ani (62 de fete si 75 baieti) inregistrati in cadrul proiectului;
 • 135 de părinți/tutori/persoane care au în grijă copii cu părinți plecați în străinătate capabile să identifice în urma sesiunilor de informare și consiliere, nevoile copiilor antepreșcolari, precum și să recunoască importanța educației timpurii;
 • 1 serviciu de sprijin pentru părinții/tutorii/persoanele care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate; 2 servicii de educație timpurie antepreșcolară înființate în comuna Filipeștii de Târg, jud. Prahova și comuna Poiana, jud. Dâmbovița; 2 servicii de educație timpurie funcționale;
 • 16 cadre didactice/personal suport certificate în vederea asigurării resurselor umane calificate pentru serviciile de educație antepreșcolară înființate/dezvoltate la nivel de proiect.

Valoarea proiectului

Valoarea totală eligibilă este de  4.148.785,75 lei din care:

 • 526.467,86 lei fonduri FSE
 • 363,59 lei fonduri din bugetul național
 • 954,30 lei contribuție proprie

Durata proiectului 34 de luni în perioada 24.12.2020 – 23.10.2023