EnVision – 2020

Proiect finalizate
EnVision – 2020

Energy Vision 2020 pentru orașele din Europa de Sud-Est

EnVision – proiect-pilot de 1.079.889, 30 €, menit să faciliteze transpunerea evoluțiilor recente din domeniul politicii energetice a UE în obiective și acțiuni locale concrete în regiunea Europei de Sud-Est.

Proiectul EnVision s-a bazat pe experiența și know-how-ul complementar al partenerilor din cel puțin 6 țări din Europa de Sud-Est în domeniul surselor și tehnologiilor de energie regenerabilă, politicilor de cercetare și dezvoltare și instrumentelor financiare relevante.

Valoarea proiectului: 1.079.889,30 €

Durata Proiectului: 24 luni