EnVision – 2020

EnVision – 2020

Energy Vision 2020 fot the South East European Cities

EnVision- 2020

„Jointly for our common future”

www.en-vision2020.eu

COD – SEE/D/0206/2.4/X

  • Programul de Cooperare Transnațonală Sud Estul Europei – Apelul IV
  • Axa prioritară 2–„Protecția mediului înconjurător”
  • Domeniul de Intervenţie 2.4 – „Promovarea energiei regenerabile și eficientizarea resurselor”

 

Descrierea proiectului

EnVision este un proiect – pilot în valoare de 1.079.889,30 euro al cărui scop este de a facilita transpunerea evoluțiilor recente în domeniul politicii energetice a Uniunii Europene în obiective și acțiuni concrete la nivel local în Regiunea Europa de Sud Est.

În general se vor colecta exemple de bune practice déjà implementate, se vor stabili cele mai innovative și se vor disemina de la partenerii de la partenerii donori la partenerii receptori pentru o ulterioară implementare.

Obiectiv general

Proiectul EnVision se va baza pe experiența complementară și know-how-ul partenerilor din cel puțin 6 țări din Europa de Sud Est în domeniul surselor și tehnologiilor de energie regenerabilă, politicilor de cercetare și dezvoltare, precum și al instrumentelor financiare relevante.

EnVision va crește nivelul de inovare în 8-10 tări partenere din diverse regiuni. Prin analizarea sectorului energetic și a mixului energetic din orașele-capitală participante se vor aborda o serie de provocări independente cu care se confruntă toate autoritățile publice.

Obiectiv specific

a) Politici și strategii care să permită – sprijin pentru implementarea politicii energetice a Uniunii europene privind sursele de energie regenerabilă (RES) și a eficienței energetic (EE) în orașele capitală/principale selectate din statele Europei de Sud Est prin eleborarea și punerea în aplicare a unei strategii cuprinzătoare RES la nivel local/regional, în scopul tranziției spre energii mai eficiente pentru economiile locale;

b) Încurajarea investițiilor în tehnologii EE și RES în clădiri prin elaborarea și propunerea de sisteme financiare inovatoare;

c) Propunerea unor recomandări de metode și măsuri legislative atât la nivel național cât și al Uniunii Europene;

d) Dezvoltarea unei baze de cunoștințe pe modele strategice de politică pentru RES în dezvoltarea urbană.

Partenerii proiectului

Lead Partner Sofia Municipality BULGARIA
ERDF Project Partner 1 ArcFund Sofia BULGARIA
ERDF Project Partner 2 Energy Agency Sofena, Sofia BULGARIA
ERDF Project Partner 3 ADIZMB ROMANIA
ERDF Project Partner 4 Energy Agency of Podravje SLOVENIA
ERDF Project Partner 5 Municipality of Thessaloniki GRECIA
ERDF Project Partner 6 Municipality of Fermo ITALIA
ERDF Project Partner 7 Municipality of Potenza GITALIA

Asistență/cofinanțare

IPA – I Project Partner 1 City of Zagreb CROATIA
EU Associated 20% City of Hanover GERMANIA

Aplicantul

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bucuresti (ADIZMB)

Valoarea proiectului

1.079.889,30euro
123.542,00euro
Buget ADIZMB
105.010,70euro
Contribuţie FEDR
16.060,46euro
Contribuţie MDRAP
2.470,84euro
Contribuție ADIZMB

Durata proiectului

24
luni
(12/2012 – 11/2014)

Grupurile tina

Locuitorii Regiunii de Dezvoltare București Ilfov

Stadiul

In desfasurare activitatile din WP5 si WP6

Responsabili proiect

Cristian PISTOL                      Manager proiect