Imbunatatirea infrastructurii IT

Imbunatatirea infrastructurii IT

Îmbunătăţirea infrastructurii IT – inclusiv a accesului la internet

Cod SMIS – 41158

Aplicația/Cererea de Finanțare aste depusă on line” în data de 20.07.2011

În baza Programului Operaţional Sectorial „Creşterea competitivităţii economice 2007-2013” (POS CCE), Axa prioritară 3 –„Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 1 – „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”, Operaţiunea 1 „Sprijinirea accesului la Internet și la serviciile conexe”.

Descrierea proiectului

Prin proiect se vor achiziţioa echipamente IT performante şi servicii conexe precum: Internet brodband, upgradarea serviciilor conexe existente, achiziţia soluţiei de semnatură electronică, necesare desfăşurării activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti-Ilfov.

Obiectiv general

Creşterea calităţii serviciilor româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de calitatea serviciilor la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România să atingă, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a nivelului Uniunii Europene.

Obiectiv specific

Creşterea utilizării TIC prin susţinerea conectării la broadband, precum şi prin consolidarea infrastructurii TIC, pentru facilitarea accesului public la aceasta, sprijinirea competitivităţii şi promovarea interacţiunii între sectorul public şi cetăţeni prin valorificarea potenţialului TIC.

Aplicantul

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti-Ilfov.

Valoarea proiectului

120.527,38lei
83.558,68lei
fonduri nerambursabile (FEDR si Bugetul de stat)
4.397,82lei
contributie proprie ADIZMB

Durata proiectului

6
luni
6 luni de la semnarea Contractului de Finantare

Grupurile tina

Angajaţii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București-Ilfov.

Se vor achiziţiona următoarele echipamente IT, licenţe software şi servicii:


Beneficiarii finali

Locuitorii Municipiului Bucureşti şi ai Judeţului Ilfov.

Stadiul

Semnat contract de finantare nr. 1830/311/28.04.2014

Responsabili proiect

Cristian PISTOL – Manager Proiect