ISU I

ISU I
„DEZVOLTAREA SI DOTAREA SERVICIILOR PROFESIONISTE PENTRU INTERVENTII ÎN SITUATII DE      
URGENTA ÎN REGIUNEA BUCURESTI -ILFOV”

Cod SMIS 15794

Descrierea proiectului

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013

Axa Prioritara 3 -Îmbunatatirea infrastructurii sociale

Domeniul Major de Interventie 3.3. -Îmbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii în situatii de urgenta

BENEFICIAR: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTRERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI (ADIZMB)

Membri asociati:

Municipiul Bucuresti -prin C.G.M.B. reprezentat de Primarul General

Judetul Ilfov -prin C.J.Ilfov reprezentat de Presedintele Consiliului Judetean

Sediul:Bucuresti, Bvd. Regina Elisabeta nr.44 sect.5

Obiectiv general

Crearea premiselor necesare asigurarii populatiei cu servicii esentiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice si sociale, prin îmbunatatirea infrastructurii serviciilor pentru siguranta publica în situatii de urgenta.

Obiectiv specific

Îmbunatatirea capacitatii de raspuns în situatiide urgenta la nivelul Regiunii de Dezvoltare Bucuresti-Ilfov, prin reducerea timpului de interventie pentru:

– acordarea primului ajutor calificat;

– interventii în situatii de urgenta.

Valoarea proiectului

45.556.469,16unit
36.375.319,99lei
ELIGIBILA
35.647.813,59lei
FEDR (grant UE)
727.506,40lei
ADIZMB (contributie proprie=2%)
363.913,20lei
NEELIGIBILA
8.817.415,97 lei
TVA(24%)

Durata proiectului

30
luni
De la semnarea Contractului de Finantare in data de 14 septembrie 2010

Grupul tinta/Beneficiarii proiectului

Locuitorii si orice persoana aflata pe teritoriul Regiunii Bucuresti-Ilfov (in principal cetatenii Municipiului Bucuresti si ai judetului Ilfov).

Stadiul

Semnat contract de finantare nr. 1830/311/28.04.2014

Rezultate preconizate

Crestere cantitativa a dotarilor la ISU “Dealul Spirii” si la ISU “Codrii Vlasiei”

Crestere calitativa prin dotarea cu mijloace noi/moderne de interventie.

Scurtarea timpului de interventie

1. La data de 01.02.2013 s-au incheiat livrarile celor 38 autospeciale care au fost predate in comodat pe 5 ani la ISU Bucuresti si ISU Ilfov.

2. La data de 05.03.2013a avut loc Conferinta de Final de proiect.