ISU II

ISU II

Dezvoltarea şi dotarea serviciilor specializate pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în Regiunea Bucureşti – Ilfov

cod SMIS 38627

Proiectul este în concordanţă cu Programulului Operaţional Regional – Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” – Domeniul Major de Intervenţie 3.3:

„Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”.

Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice.

Organismul Intermediar este Agenţia de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti – Ilfov.

Descrierea proiectului

Prin proiect se achiziţionează autospeciale şi echipamente specifice pentru intervenţii în situaţii de urgenţă necesare bazelor operaţionale ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti şi ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Codrii Vlăsiei” al Judeţului Ilfov care acţionează coordonat la nivel regional.

Obiectiv general

Crearea premiselor necesare asigurării populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă.

Obiectiv specific

Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul Regiunii de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov, prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.

Aplicantul

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bucuresti (ADIZMB)

Valoarea proiectului

18.405.282,80lei
14.125.269,60lei
Fonduri FEDR
3.558.571,20lei
Bugetul de stat
721.442,40lei
Contribuţie proprie ADIZMB

Durata proiectului

18
luni
De la semnarea Contractului de Finanţare (01 aprilie 2013)

Grupurile ţintă

ADIZMB va achiziţiona pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” al Municipiului Bucureşti următoarele autospeciale:

Denumire autospeciale Cantitate (buc)
Autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţimi - 42 m 2
Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă (10 tone) 2
Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă (5 tone) 2
Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă (2 tone) 2

ADIZMB va achiziţiona pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Codrii Vlăsiei” al Judeţului Ilfov următoarele autospeciale:

Denumire autospeciale Cantitate (buc)
Autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţimi - 42 m 1
Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă 200 l 1
Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de 9 tone 4

Beneficiarii finali

Locuitorii Municipiului Bucureşti şi ai Judeţului Ilfov precum şi cetăţenii aflaţi în tranzit.

Stadiul

– semnat contract de finantare nr. 3691/01.04.2013

– semnat contract de informare si publicitate

– semnat contract de audit financiar

– in desfasurare procedura de achizitie echipamente prin licitatie deschisa online

Responsabili proiect

Cristian PISTOL – Manager Proiect

Marian RUSU – Manager Adjunct