PROWD (PROximity Without Density)

Proiect în pregătire

Finanțat prin programul Driving Urban Transitions (DUT), care este cofinanțat de Comisia Europeană în cadrul programului Orizont Europa și are scopul de a sprijini proiectele transnaționale de cercetare și/sau inovare care abordează provocările urbane pentru a ajuta orașele în tranziția lor către o economie și o funcționare mai durabile. Provocările sunt grupate în trei teme numite „Căi de tranziție: districte energetice pozitive, orașul de 15 minute și economiile urbane circulare.

Aceasta este cea de-a doua cerere de propuneri din cadrul parteneriatului european. Etapa 1 (termenul-limită pentru depunerea propunerilor) se încheie la 21 noiembrie 2023, ora 13:00 CET.

Conceptul de 15-Minute City (15MC) – un concept de planificare cu scopul de a crea o structură a orașului în care serviciile esențiale sunt accesibile pe o rază de 15 minute – s-a născut și se referă în principal la centrele orașelor, deoarece modelul se potrivește cel mai bine zonelor cu densitate ridicată. Cu toate acestea, având în vedere necesitatea de a se adapta la consecințele suburbanizării și la problemele create de expansiunea urbană, de a reduce substanțial emisiile urbane și de a crește calitatea vieții în zonele urbane, este esențial să se adapteze această abordare axată pe nucleul orașului la zonele periferice.

Proiectul PROWD (PROximity Without Density) are scopul de a reconceptualiza 15MC prin soluții „nestandardizate” în zonele urbane cu densitate scăzută (LDUA) în contexte metropolitane, luând zonele urbane funcționale (FUA) ca unitate de observare și analiză. Proiectul recunoaște faptul că, în aceste FUA, o parte semnificativă a populației urbane trăiește în zone periferice, unde căile de tranziție devin necesare, creând dependențe auto și contribuind la inegalitățile spațiale.

PROWD propune o schimbare de perspectivă, presupunând că oamenii, asociațiile și întreprinderile mici au promovat deja inițiative privind educația, sănătatea, sportul și bunăstarea, comerțul și mobilitatea care par a fi potrivite pentru densitatea scăzută. Livrarea din ușă în ușă și partajarea serviciilor comerciale, transportul receptiv la cerere și oferta multidimensională de servicii culturale, educaționale și de asistență medicală situate în ferme sunt câteva exemple de pârghii potențiale cu care proximitatea socială poate fi reinterpretată. Astfel, pe lângă adaptarea celei mai cunoscute abordări bazate pe densificare sau mobilitate ușoară, perspectiva „socială” (centrată pe oameni) propusă de PROWD ar putea fi competentă în înțelegerea modului în care politicile publice ar putea sprijini capacitățile oamenilor de a împărtăși și de a inova furnizarea de servicii pentru viața lor de zi cu zi.

PROWD va lucra pe mai multe niveluri, deoarece combină cercetarea detaliată la nivel macro și micro cu implementarea și diseminarea politicilor strategice. Este important să se construiască coaliții locale pentru a permite schimbări incrementale și durabile prin participarea părților interesate locale. Pornind de la o revizuire critică a politicilor și un studiu detaliat al inițiativelor de nișă relevante, PROWD va testa strategiile pentru tranziția la 15MC în trei zone urbane cu densitate scăzută din UE, organizând ateliere locale de co-proiectare pentru rezidenți și părțile interesate, care vizează interpretarea colectivă a inițiativelor în curs, oferind deja inovare în serviciile publice, comerțul de proximitate și mobilitatea.

PROWD va oferi:

  1. un compendiu la nivel european de politici și practici locale inovatoare aplicabile promovării 15MC în zonele periferice. Domeniile de politică vor include în principal locuințele, mobilitatea și educația.
  2. analiza la scară macro axată pe date a studiilor de caz selectate privind punerea în aplicare pe șase dimensiuni: (1) educație și cultură; 2) ocuparea forței de muncă; 3) mobilitate; 4) bunăstarea personală și recreerea în aer liber; 5) îngrijire și sănătate; 6) alimente și cumpărături zilnice.
  3. o cartografiere socio-economică la nivel micro a studiilor de caz selectate
  4. un set de instrumente pentru dezvoltarea de soluții non-standard, concentrându-se pe procesele de coproducție pentru a adapta 15MC atât la nivel instituțional, cât și la nivel comunitar la periferii, consolidând coeziunea socială în timpul atelierelor locale de co-proiectare.
  5. un plan pentru un „pact de colaborare” între administrațiile locale și părțile interesate, care va viza „căile de tranziție” bazate pe soluțiile nestandardizate care pot fi implementate la nivel local.

Studiile de caz de implementare selectate se află în poziții diverse din punct de vedere geografic (Roma, Lisabona, București) pentru a asigura luarea în considerare a diferitelor perspective europene și contexte instituționale și politice. În plus, accentul pus pe anumite categorii sociodemografice – persoanele în vârstă și părinții care au grijă de copiii mici – va contribui la adaptarea soluțiilor la nevoi foarte specifice.

Consorțiul Propus este format din Università degli Studi di Roma Tre (UNIROMA3) – Lider, Metropolitan Research Institute (MRI) – Ungaria, Institute of Geography and Spatial Planning, University of Lisbon (IGOT-UL) – Portugalia, Asociatia URBAN2020

(URBAN2020) – Romania, Città metropolitana di Roma Capitale(CM ROMA) – Italia, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București – Romania, Faculty of Geography – University of Bucharest – Romania.

Bugetul propus pentru ADIZMB este de 75.540 Euro, finanțare nerambursabilă 100%.