REPAIR- tRansformation pathway: crafting 15-minutes nEighbourhoods in Post-socialist suburban and peripheral aReas

Proiect în pregătire

Driving Urban Transitions (DUT), care este cofinanțat de Comisia Europeană în cadrul programului Orizont Europa și are scopul de a sprijini proiectele transnaționale de cercetare și/sau inovare care abordează provocările urbane pentru a ajuta orașele în tranziția lor către o economie și o funcționare mai durabile. Provocările sunt grupate în trei teme numite „Căi de tranziție: districte energetice pozitive, orașul de 15 minute și economiile urbane circulare.

Aceasta este cea de-a doua cerere de propuneri din cadrul parteneriatului european. Etapa 1 (termenul-limită pentru depunerea propunerilor) se încheie la 21 noiembrie 2023, ora 13:00 CET.

Conceptul de 15-Minute City (15MC) – un concept de planificare cu scopul de a crea o structură a orașului în care serviciile esențiale sunt accesibile pe o rază de 15 minute – s-a născut și se referă în principal la centrele orașelor, deoarece modelul se potrivește cel mai bine zonelor cu densitate ridicată. Cu toate acestea, având în vedere necesitatea de a se adapta la consecințele suburbanizării și la problemele create de expansiunea urbană, de a reduce substanțial emisiile urbane și de a crește calitatea vieții în zonele urbane, este esențial să se adapteze această abordare axată pe nucleul orașului la zonele periferice.

Proiectul este conceput pentru a modela impactul la intersecția dintre cercetare (ROA) și inovare (IOA). Este de a co-crea cunoștințe și învățare între trei-cinci orașe din Europa: mediteraneene, scandinave, extinderea contextului țării și, eventual, contextul vest-european. Fiecare oraș va conecta cercetarea și intermediarii în contextul lor local.  Intenția este de a investiga relațiile mediu construit – comportament de mobilitate pe baza principalelor caracteristici ale 15mC și 45mMR, eventual încorporând influența accesibilității digitale; și să dezvolte și să inoveze capacitatea instituțională în planificarea municipală (inclusiv influențarea planificării regionale și a elaborării politicilor) necesară pentru implementarea a 15 mC și 45 mMR pe baza acestor constatări.

Prin urmare, pentru dimensiunea morfologiei urbane și a amenajării teritoriului, proiectul presupune:

  1. Definire și analiză cartierele / zonele care îndeplinesc 15mC și (prin GIS), precum și zonele de navetiști care cuprind 45mMR.
  2. Colectarea datelor privind comportamentele locuitorilor, trasate, de exemplu, printr-un model socio-psihologic (prin chestionare de sondaj)
  3. Analiza în ce măsură 15 mC îndeplinește efectiv obiectivele și atinge țintele de comportament durabil de zi cu zi, de exemplu, în ceea ce privește mobilitatea activă și ponderea transportului public în nevoile de transport și

Astfel, proiectul își propune să reducă utilizarea autoturismelor private (apelul DUT 2023 la 15 mC tema 1) și să ajute la dezvoltarea mixului de politici (apelul DUT 2023 la 15 mC tema 2) în contextul urban al partenerilor, precum și în schimburi mai largi (DUT ACUTE Knowledge Hub). Mixurile de politici sunt posibile prin foi de parcurs – RoadMap adaptate (la nivel local și prin învățarea la nivel de proiect/consorțiu) pentru implementare, care definesc fazele adecvate pe termen scurt, mediu și lung pentru implementare.

Consorțiul propus conține entități din Italia, Grecia, Polonia, Suedia și România.

Bugetul alocat activităților ADIZMB este de 98.000 Euro și este 100% nerambursabil.