SEE INNOVA

SEE INNOVA

Guvernanță transnațională inovativă pentru coordonarea regională a actorilor motivați

 de inovație în ceea ce privește tehnologiile ambientale inteligente

 pentru traiul independent al vârstnicilor

SEE INNOVA

cod – SEE/D/0267/1.3/X

  • Programul de Cooperare Transnațională Sud – Estul Europei (SEE) – Apelul IV
  • Axa prioritară 1–„ Sprijinirea inovării şi antreprenoriatului”
  • Domeniul de Intervenţie 1.3 – „Îmbunătăţirea condiţiilor cadru şi deschiderea drumului către inovare”

Descrierea proiectului

SEE_INNOVA este un proiect – pilot în valoare de 1.190.419,66 euro al cărui scop este de a dezvolta guvernanţa transnaţională inovativă pentru coordonarea regională a actorilor motivaţi de inovaţie în ceea ce priveşte tehnologiile ambientale inteligente pentru traiul independent al vârstnicilor prin colaborarea dintre diferiţi actori din Europa de Sud Est.

În principal se vor colecta exemple de bune practici deja implementate, se vor stabili cele mai inovative şi se vor disemina de la partenerii donori la partenerii receptori pentru o ulterioară implementare

Obiectiv general

Proiectul SEE_INNOVA are drept scop dezvoltarea unei metode transnaţionale inovative, multidisciplinare referitoare la coordonarea regională a actorilor motivaţi de inovaţie în ceea ce priveşte tehnologiile ambientale inteligente pentru traiul independent al vârstnicilor începând de la nevoile reale ale beneficiarilor (metoda socială inovativă).

Obiectiv specific

a) Stimularea inovației tehnologice în integrarea modulelor de cercetare în tehnologie informațională (TIC) ce va fi acceptată și folosită pentru traiul independent al vârstnicilor, stimulare bazată pe metode sociale;

b) Furnizarea de instrumente ce vor permite autorităților regionale/locale să implementeze acțiuni/politici integrate și multidisciplinare referitoare la traiul independent al vârstnicilor;

c) Creșterea gradului de cunoaștere al metodelor de stimulare pentru traiul independent al vârstnicilor, precum și creșterea rolului strategic al inovării în cadrul acțiunilor/ politicilor implementate de către autoritățile regionale/locale ce se adresează nevoilor vârstnicilor;

d) Încurajarea tinerilor antrepenori în folosirea creativității și abilităților lor pentru reducerea prin acțiuni concrete de cooperare a diferenței dintre ceea ce cercetătorii gândesc, societățile comerciale produc și ceea ce vârstnicii cumpără.

Partenerii proiectului

Lead Partner(LP) Regiunea Marche ITALIA
ERDF Project Partner 1 ADIZMB ROMANIA
ERDF Project Partner 2 Sofia Municipality BULGARIA
ERDF Project Partner 3 Regiunea Sterea Elada GRECIA
ERDF Project Partner 4 CREATE-NET ITALIA
ERDF Project Partner 5 Clusterland Upper Austria AUSTRIA
ERDF Project Partner 6 INNOSKART Nonprofit Ltd. HUNGARIA
ERDF Project Partner 7 Regiunea Sterea Elada GRECIA
ERDF Project Partner 8 Fundatia Europa Unita ROMANIA

Asistență/cofinațare

IPA Project Partner1 Camera de Comert Regionala Uzice SERBIA
IPA Project Partner2 LiNK BOSNIA&HERZEGOVINA
IPA Project Partner3 SMEDA MUNTENEGRU

 

Aplicantul

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bucuresti (ADIZMB)

Valoarea proiectului

1.190.419,66euro
69.283,64euro
Buget ADIZMB
58.891,09euro
Finanțare din FEDR
9.006,87euro
Cofinanțare MDRT
1.385,68euro
Contributie ADIZMB

Durata proiectului

24
luni
(12/2012 – 11/2014)

Beneficiarii finali

Locuitorii vârstnici ai Regiunii de Dezvoltare București Ilfov.

Stadiul

In desfasurare acticitatile din WP5

Responsabili proiect

George OANCEA      Manager proiect