ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE DE PERSONAL pentru posturi înființate în afara organigramei pentru desfășurarea de activități în cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în Regiunea Sud – Muntenia” – finanțat din Programul Operaţional Capital Uman, cod SMIS 2014+:133072