ANUNȚ SELECȚIE EXPERT EDUCATIE PARENTALA – proiect 133072, privind posturi înființate în afara organigramei pentru desfășurarea de activități în cadrul proiectului ” Dezvoltarea serviciilor de educație ante-preșcolară în Regiunea Sud-Muntenia”, Finantat din Programul Operational Capital Uman, cod SMIS 2014+:133072