METODOLOGIA DE SELECTIE A GRUPULUI TINTA IN CADRUL UAT COMUNA CERNICA