Proces – Verbal de selectie a gruputui tinta in cadrul proiectului „Masuri integrate de sprijinire a serviciilor de educatie si ingrijire timpurie in regiunea Bucuresti – llfov