Proces – Verbal privind rezultatele finale ale selectiei grupului tinta (etapa a -ll-a ) in cadrul proiectului „Masuri integrate de sprijinire a serviciitor de educatie si ingrijire timpurie in regiunea Bucuresti – Ilfov ,,Primii Pasi Spre Viitor” Cod SMIS 2014 + i134920 – UAT Cernica „