Proces verbal rezultate finale selectie grup tinta (etapa a IIIa ) UAT Cernica – proiect 134920