Proces verbal rezultate preliminare etapa a-IX UAT CERNICA proiect 134920