Proces verbal rezultate preliminare etapa a VII a – UAT Cernica – proiect 134920