Rezultat procedura selectie parteneri in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Axa Prioritara 6, Prioritatea de investitii 10.iv, Obiectivul specific 6.14