Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii