ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE DE PERSONAL – cod SMIS 2014+:133072