Proces verbal privind rezulatele preliminare etapa a II a – Uat Cernica – proiect 134920