Proces verbal privind negocierea contractului colectiv de munca pentru perioada 2023 – 2025