Proces verbal rezultate finale (etapa a-VI -a) – Uat Cernica – proiect 134920