Proces verbal rezultate preliminare etapa a VI – UAT Cernica – proiect 134920