Proces-Verbal de selectie a grupului tinta Cresa Cercelus DGASPC Sector 3